Socialt Ansvar

Hos BJ Computers tager vi socialt ansvar (vi har en CSR Politik), og BJ Computers støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde

Hos BJ Computers ønsker vi at begrænse den negative miljøpåvirkning.
Vi arbejder fortsat med at reducere virksomhedens miljøbelastning ved anvendelse og salg af mindre miljøbelastende materialer og processer.

BJ Computers arbejder for et sundt arbejdsmiljø for alle – både hvad angår det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Der arbejdes løbende for at forbedre arbejdsmiljøforholdene og skal bidrage til at sikre, at arbejdsmiljøet er på et rigtigt niveau og bistå med at sikre trivsel og samarbejde har de bedste
vilkår.

I samarbejde med Code of Care

Code of Care er etableret af virksomheder, støttet af virksomheder og arbejder for værdiskabelse, hvor flere på kanten af arbejdsmarkedet trives og færre sorteres fra. BJ Computers er en del af dette fordi det sociale ansvar skaber balance mellem menneskelig og firmaets værdi, og dermed i samfundet – samt ikke mindst for den enkelte CARE-medarbejder.

Code of Care sætter mennesket først

Der er brug for en ny bevægelse i Danmark – med dansk erhvervsliv som dynamo. Vi har ikke naturressourcer i Danmark – kun menneskelige ressourcer – og dem skal vi tage alvorligt. Mennesket først og pengene næst. Det er Code of Cares bud på en strategi for en ny form for velfærd: Mere care og mindre mig.

Code of Care er båret af virksomheder, arbejdspladser og medarbejdere, der ønsker at gøre op med frasorteringen – ikke for at få billig arbejdskraft, men fordi vi alle bliver rigere hver for sig, som virksomhed og som samfund, hvis vi tager os af hinanden.

Code of Care skaber handling

Der er et utal af foreninger, organisationer og netværk, der arbejder med rummelighed på arbejdspladserne. De fleste er kendetegnet ved, at der mest snakkes om tingene – og at handlingen overlades til “systemerne”. Code of Care vender udfordringen på hovedet – skaber et rum, hvor idéer og viden deles, og hvor man mødes for at handle, der hvor det sker – på virksomhederne og i lokalområdet.

Code of Care er en nonprofit organisation og vi faciliterer, at tanker bliver tænkt, initiativer bliver søsat, og læring deles.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud