Er du klar til persondataforordningen som trådte i kraft d. 25. maj 2018?

Persondataforordning kræver pålidelig sikring af persondata.

Persondataforordningen trådte i kraft foråret 2018 og skal blandt andet forhindre, at personfølsomme data falder i de forkerte hænder. Der varsles store bøder til virksomheder, der ikke lever op til forordningen. Så det er vigtigt, at du og din virksomhed får styr på reglerne. Hvis ikke du allerede har fået styr på sikkerhed og dokumentation kan BJ Computers hjælpe.

En hastigt voksende datamængde i virksomhederne har øget behovet for overordnede regler om datasikkerhed og opbevaring af personfølsomme oplysninger på computere og backup. EU har derfor iværksat nye og omfattende regler – Persondataforordning, også kaldet General Data Protection Regulation eller GDPR.

Persondataforordningen gælder alle

Persondataforordningen gælder stort set alle virksomheder. EU stiller krav til alle virksomheder, som lagrer oplysninger om kunder, ansatte, leverandører eller andre personfølsomme oplysninger. I sin bredeste definition er personoplysninger enhver information om en identificeret eller identificerbar person. Det vil sige oplysninger om alt fra navn og bopæl til etnisk oprindelse
og seksuel orientering.

Arbejder du med mere personfølsomme oplysninger, er der endnu flere helt konkrete krav og specifikationer.

Den nye persondataforordning stiller krav om, at der ved brud på sikkerheden hos private virksomheder eller offentlige myndigheder, hvor der behandler personoplysninger, skal ske henvendelse til datatilsynet inden for 72 timer efter sikkerhedsbruddet.
Dette tiltag er en af de største ændringer i forhold til den nuværende persondatalov. Det kan betyde et stort tab af virksomhedens eller myndighedens anseelse blandt kunder, borgere eller samarbejdspartnere, når der skal meldes offentligt ud ved brud på sikkerheden.
IT-sikkerhed er et meget omdiskuteret emne i de senere år og vil med al sandsynlighed være fremover. Det skyldes bl.a. den voldsomme stigning i datatyveri og IT-kriminalitet, som flere og flere virksomheder oplever. Derfor er offentlige indrømmelser af brud på sikkerheden noget, de færreste virksomheder eller offentlige myndigheder ønsker at blive nødsaget til.

Det er individuelt, hvor der skal sættes ind for at leve op til persondataforordningen. Det afhænger af din virksomheds størrelse og branche, og BJ Computers tilbyder at gennemgå din virksomhed, sikre en mulig løsning og proces for at du fremadrettet er på lovens side.

Hos BJ Computers er vi ikke jurister, men vi har stor erfaring med at håndtere personoplysninger
for os selv og vores kunder. Vi hjælper firmaer med at blive klar i Hedensted, Horsens, Aarhus og resten af landet. Både med den praktiske dokumentation men også it-sikkerheden og brugerbevistheden omkring sikkerhed hos medarbejderne.

Har du brug for hjælp med GDPR-relateret?

Bliv kontaktet ang. hjælp til persondataforodningen